• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه تنکابن

نوع پروژه : بازسازی

مدت اجرا :5 ماه

تاریخ افتتاح :بهمن 97

کارفرما :بانک صنعت و معدن

مشاور : سطح و صنعت

پیمانکار : شرکت سامان سازه تمیشه

کاربری: تجاری

موقعیت