image

بازدید از پروژه شهرستان بیرجند

بازدید جناب آقای مهندس گندمی مدیرعامل مجموعه از پروژه شهرستان بیرجند در تاریخ 94/09/17 جناب آقای مهندس گندمی مدیر عامل مجموعه ، از پروژه در حال ساخت شهرستان بیرجند بازدید نمودند. پروژه در زمینی به مساحت 525 مترمربع در بلوار شهید مدرس ، نبش کوچه مدرس 46 واقع گردیده...

بیشتر بخوانید
image

بازدید از پروژه بانک صنعت و معدن شهر کرمان

بازدید مدیر عامل از پروژه بانک صنعت و معدن شهرستان کرمان در تاریخ 97/09/07 جناب آقای مهندس گندمی مدیر عامل شرکت  آتیه سازان صنعت و معدن به همراه اعضای شرکت از پروژه در حال ساخت شهرستان کرمان بازدید بعمل آوردند و روند پیشرفت پروژه را بررسی نمودند. پروژه مذکور...

بیشتر بخوانید