شرکت آتیه سازان صنعت و معدن (سهامی خاص) در نظر دارد دو باب آپارتمان خود با مشخصات ذیل را با شرایط نقدی و اقساطی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، هماهنگی لازم برای بازدید از املاک و رؤیت مدارک و  دریافت اسناد مزایده...