image

بازدید از پروژه بانک صنعت و معدن شهر کرمان

بازدید مدیر عامل از پروژه بانک صنعت و معدن شهرستان کرمان در تاریخ 97/09/07 جناب آقای مهندس گندمی مدیر عامل شرکت  آتیه سازان صنعت و معدن به همراه اعضای شرکت از پروژه در حال ساخت شهرستان کرمان بازدید بعمل آوردند و روند پیشرفت پروژه را بررسی نمودند. پروژه مذکور...

بیشتر بخوانید