• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا : 12 ماه

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین دارافزین

پیمانکار : شرکت توسعه ابنیه صنعت حکمتانه

کاربری: تجاری

موقعیت