• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه شهرکرد

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا : 24 ماه

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین سطح و صنعت

پیمانکار : شرکت کران

کاربری: تجاری – اداری – مسکونی

موقعیت