• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه سرپرستی همدان

نوع پروژه :بازسازی – مقاوم سازی

مدت اجرا : 450 روز

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین مشاور سطح و صنعت

کاربری: اداری

موقعیت