• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه :  صندوق توسعه ملی

نوع پروژه : شعبه استیجاری

مدت اجرا : 4 ماه

تاریخ افتتاح : 93/11/23

کارفرما :  بانک صنعت و معدن

مشاور : پلمیر

پیمانکار : امانی

کاربری: تجاری شعبه

آدرس: خیابان گاندی پایین تر از همت جنب صندوق توسعه ملی

موقعیت