مسئولیت اجتماعی

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی طی چند دهه گذشته وارد متون مدیریت شده است. پیدایش این موضوع عمدتاً مرتبط به ناکارآمدی مدل‌های اقتصادی و قانونی در تأمین نیازهای اجتماعی و از بین بردن مشکلاتی مانند فقر و بیکاری و به‌منظور غلبه بر زیاده‌خواهی شرکت‌ها و بی­توجهی آن‌ها به نیازهای جامعه بوده است.

این مفهوم در دو دهه اخیر به یکی از پاردایم‌های غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها تبدیل شده و شرکت‌های معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط‌ زیست را جزئی از استراتژی‌های خود می‌بینند. مسئولیت اجتماعی شرکتی یعنی پاسخگو بودن نسبت به اتفاقاتی که جامعه را در بر می‌گیرد. به همین دلیل امروزه مسئولیت اجتماعی شرکتی دیگر مفهوم ساده‌ای نیست که بتوان بدون تخصص و با تقلید از کارهای سایر شرکت‌ها، اقدامات و فعالیت‌هایی را تعریف کرد و موفقیت در این حوزه نیازمند اتخاذ رویکردهای نظام‌مند و متدولوژیک در برنامه‌ریزی و اجراست.

شرکت آتیه سازان صنعت و معدن با درک ضرورت پرداختن به این موضوع، پروژه های مسولیت اجتماعی زیر را انجام داده است.

ردیف

نام پروژه

۱

مرکز انتقال خون منطقه۱

۲

مرکز انتقال خون منطقه۲۰

۳

مرکز انتقال خون منطقه۴

۴

مرکز انتقال خون منطقه۵

۵

ارسال کانکس به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه