• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه ارومیه بانک صنعت و معدن

نوع پروژه : بازسازی نما

مدت اجرا : 9 ماه

تاریخ افتتاح : 29/01/1397

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : مهندسین مشاور برج ساز

پیمانکار : شرکت پی ریزان تونل

آدرس:فلکه بهداری اول بلوار آزادگان پلاک 20

موقعیت