جناب آقای مهندس علی تقدسی ریاست هیئت مدیره

دارای سوابق مدیریتی و اجرایی در شرکت های سیمانی

جناب آقای مهندس مهران کوهی عضو هیات مدیره

سوابق تحصيلي:

 • خلاصه تجربیات حرفه ای:
 • دوره های گذرانده شده:
 • سوابق شغلي:
  • جزء هیئت مدیره شرکت آتیه سازان صنعت و معدن

جناب آقای مهندس رضا صابری مدیرعامل 

مشخصات:

 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه سمنان
 • عضو نظام مهندسی استان تهران مهندس پایه 1 طراحی، نظارت و اجرا
 • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه آزاد تهران جنوب

سوابق شغلی:

 • عضو هیئت مدیره موظف شرکت ستاره عمران زمین
 • مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سکاب
 • مشاور عمرانی مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانکها
 • مشاور شرکت سرمایه گذاری امید
 • مدیرپروژه و سرپرست دستگاه نظارت تعاونی مسکن سازمان ورزش شهرداری تهران
 • رییس کارگاه شرکت پیمانکاری جم سازه
 • رئیس کارگاه شرکت پیمانکاری طرح و توسعه عظام
 • مدیر دفتر فنی قرارگاه بازسازی خاتم النبیا