• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه و مامورسرای کیش

نوع پروژه : بازسازی

تاریخ افتتاح شعبه :26/10/96

کارفرما :بانک صنعت و معدن شعبه کیش

مشاور :شرکت فراز راهبرد پاسارگاد

پیمانکار : آتی بنا آژند

کاربری: تجاری و مسکونی

موقعیت