• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : بازسازی مامور سرا های اهواز

نوع پروژه : امانی

مدت اجرا : 3 ماه

تاریخ افتتاح : 1397/12/06

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : ندارد

پیمانکار : شرکت آتیه سازان صنعت و معدن

کاربری: اداری

موقعیت