• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه: مامورسرای ارومیه

نوع پروژه: بازسازی

مدت اجرا: 5 ماه

تاریخ افتتاح: 23/7/97

موقعیت