• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه خرم آباد

نوع پروژه : بازسازی

مدت اجرا :16 ماه

تاریخ افتتاح :95/7/29 تحویل محل موقت و 96/5/17 افتتاحیه

کارفرما :بانک صنعت و معدن

مشاور : سطح و صنعت

پیمانکار : شرکت پایوران توسعه

کاربری: تجاری، اداری

موقعیت