• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه کرمانشاه بانک صنعت و معدن

نوع پروژه : بازسازی کلی ساختمان

مدت اجرا : 13 ماه

تاریخ افتتاح : 11/12/1395

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : مهندسین مشاور الیکاژ

پیمانکار : شرکت پایوران توسعه

کاربری : شعبه و سرپرستی و اداری

آدرس:بلوار شهید بهشتی جنب سازمان صنعت و معدن و تجارت – روبروی سازمان بورس و اوراق بهادار – کدپستی 6715663636

موقعیت