• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه سرپرستی استان کرمان

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا : 19 ماه

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین مشاور بانی شهر

پیمانکار : شرکت آدران البرز

کاربری: تجاری – اداری – مسکونی

موقعیت