• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : مجتمع فرهنگی – رفاهی کلاردشت

نوع پروژه : بازسازی و نوسازی

مدت اجرا : 1 سال و نیم

تاریخ افتتاح :  مراحل تحویل موقت بخش بازسازی در چهاردهم دی ماه سال 1395 و تحویل موقت بخش نوسازی به صورت مرحله‍ای تا تابستان سال 96 انجام شد.

کارفرما : بانک صنعت  معدن

مشاور : سیپوریت

پیمانکار : آتی بنا آژند

کاربری : مسکونی – رستوران – انبار

موقعیت