• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه سرپرستی استان تهران

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا : 48

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین مشاور آرتابین

کاربری: تجاری – اداری

موقعیت