• image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : دیتا سنتر و شعبه مرکزی

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا :  در وضعیت طراحی و تغییر کاربری از مسکونی به اداری

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : آرتابین

پیمانکار : گود برداری ( ارشا خاک پی )

کاربری: مرکز پشتیبانی دیتا سنتر و اداری

موقعیت