مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آتیه سازان صنعت و معدن،درناریخ 1397/08/12 با حضور اعضاء محترم هیئت مدیره و نمایندگان سهامداران شرکت برگزار شد. در این مراسم آقای مهدی گندمی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت معرفی شدند. پیش از ایشان آقای سعید احسانی مدیر عامل شرکت...