• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : سرپرستی بوشهر

نوع پروژه : بازسازی

مدت اجرا : 8 ماه

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین دارافزین

پیمانکار : امانی

کاربری: تجاری – اداری – مسکونی

موقعیت