• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه بجنورد بانک صنعت و معدن

نوع پروژه : بازسازی نما

مدت اجرا : 4 ماه

تاریخ افتتاح : 1396/05/22

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : مهندسین مشاور برج ساز

پیمانکار : شرکت پی ریزان تونل

آدرس:توضیحات خیابان امام خمینی حاشیه میدان مادر پلاک 1041 – 1037 – 1039

موقعیت