• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه سرپرستی خراسان جنوبی (بیرجند)

نوع پروژه : نوسازی

مدت اجرا :540 روز

کارفرما :بانک صنعت و معدن

مشاور :مهندسین مشاور دارافزین

پیمانکار : آتی بنا آژند

مساحت :1866 مترمربع

کاربری:اداری تجاری

موقعیت