در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۰۵ جناب آقای مهندس گندمی بهمراه رییس شعبه سمنان از چندین ملک و زمین در شهرستان سمنان بازدید بعمل آوردند.

ملکهای مذکور به آدرسهای بلوار ۱۷ شهریور، خیابان میرزای شیرازی، میدان مطهری، بلوار معلم در مساحتهای مختلف جهت راه اندازی شعبه بانک صنعت و معدن مورد بررسی قرار گرفتند.

  • image
  • image
  • image
  • image