بازدید از پروژه شهرستان گرمسار

در روز چهارشنبه مورخ 98/03/22  جناب آقای مهندس پناهنده ریاست محترم هیئت مدیره شرکت آتیه سازان صنعت و معدن به همراه جمعی از مدیران محترم بانک از پروژه بانک صنعت و معدن شهرستان گرمسار بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید

مناقصه شعبه مرکزی

مناقصه پروژه شعبه مرکزی در تاریخ 98/02/30 با دعوت از پیمانکاران واجد صلاحیت برگزار گردید و به شرح ذیل از 44 شرکت لیست کوتاه ، تعداد 12 پیمانکار نسبت به پیشنهاد قیمت اقدام نموده و در ساعت ۱۴:۳۰ همان روز نسبت به بازگشایی پاکات توسط کمیسیون مناقصات در محل...

بیشتر بخوانید
  • 1
  • 2