• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : بازسازی نمای اردبیل

نوع پروژه : قراردادی

مدت اجرا : 4 ماه

تاریخ افتتاح : 6/3/97

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسی برج ساز

پیمانکار : شرکت مهندسی ژرفاب ساحل

مساحت :    217 متر مربع

کاربری: تجاری

آدرس:میدان ارتش-ابتدای بلوار استقلال-شماره 105

موقعیت