تاریخچه ما و حقایق

شرکت آتیه سازان صنعت و معدن بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره 465184 و شناسه ملی 14004624078 در تاریخ 1393/09/26 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است.

37
پروژه تکمیل شده
37
مشتری راضی
50
کارمند مجرب
 • image
 • image
 • image
 • image

موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده (2) اساسنامه به شرح زیر است:

 • سرمایه گذاری، مشارکت، ساخت، انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی، پیمانکاری انواع ساختمان ها و شهرک های صنعتی، تجاری، اداری، مسکونی، در داخل و خارج از کشور
 • خرید و تملک اراضی مورد نیاز برای احداث ساختمان های موضوع بند (1) با رعایت مقررات و ضوابط جاری کشور
 • تهیه لوازم و مصالح ساختمانی مورد نیاز
 • وارد نمودن هر نوع کالای مورد نیاز شرکت از خارج از کشور
 • انجام امور طراحی، محاسباتی، نقشه کشی، امورمشاوره ای و نظارت فنی پروژه های ساختمانی
 • قبول نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های فوق
 • ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور
 • تأسیس شرکت و مشارکت در شرکت ها و عضویت درکلیه انجمن ها، سازمان ها، اصناف، کنسرسیوم ها و هرگونه تشکل قانونی مرتبط با فعالیت های فوق در داخل و یا خارج از کشور
 • بطورکلی انجام کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری که بطور مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد

وضعیت سهامداران

سـرمایه شـرکت در تـاریـخ 1400/08/25 484.042.000.000 ریـال، منقسـم بـه 48.404.200 سهم عادی با نام تمام تادیه شده 10.000 ریالی بوده و آخرین سهامداران شرکت در تاریخ مزبور به شرح زیر می باشند:

اسامی سهامداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام)

شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص)

شرکت آسیا بافت بیستون (سهامی خاص)

شرکت توسعه صنعت و معدن نواندیشان (سهامی خاص)

شرکت کارخانجات ریسندگی و بافندگی فومنات (سهامی خاص)

شرکت ریسندگی خاور (سهامی عام)