• image
  • image
  • image
  • image
  • image

اطلاعات پروژه

نام پروژه : شعبه ابهر

نوع پروژه : بازسازی

مدت اجرا : 80 روز

کارفرما : بانک صنعت و معدن

مشاور : شرکت مهندسین مشاور دارافزین

پیمانکار : شرکت پایه وران توسعه

کاربری: تجاری

موقعیت