• image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

مشخصات پروژه

نام پروژه : نوسازی بندرعباس

مساحت زیربنا : 1330 مترمربع

مساحت زمین : 438 مترمربع

نوع پروژه : قراردادی

مدت اجرا : 17 ماه

کارفرما :بانک صنعت و معدن

مشاور: شرکت سیپورت

پیمانکار : شرکت پایوران توسعه

کاربری : تجاری

موقعیت جغرافیایی