آگهی تجدید مزایده شماره 1401/02

شرکت آتیه سازان صنعت و معدن (سهامی خاص) درنظر دارد یک باب آپارتمان خود با مشخصات ذیل را با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر، هماهنگی لازم برای بازدید از آپارتمان و رؤیت مدارک و دریافت اسناد مزایده از تاریخ 1401/03/16 لغایت 1401/03/18 همه روزه (با احتساب ایام تعطیل) از ساعت 9 تا 15 به نشانی: تهران، سعادت آباد، بلوار سرو غربی، خیابان آسمان، نبش آسمان ششم غربی، پلاک 28، طبقه سوم مراجعه و یا از طریق تلفن، تماس حاصل نمایند.

ملاحظات:

  • میزان سپرده شرکت در مزایده برای آپارتمان مذکور مبلغ 6،900،000،000 ریال ( معادل 5 درصد مبلغ قیمت پایه) بوده که می‌بایست بصورت فیش واریز نقدی ، ضمانت نامه بانکی، چک رمزدار بانکی طبق مندرجات اسناد مزایده تهیه و در پاکتهای دربسته به شرکت تسلیم گردد.
  • پیشنهادهای فاقد امضاء، کمتر از قیمت پایه، مخدوش، مبهم، مشروط، ناقص از نظر سپرده یا مدارک و نیز پیشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر از درجه اعتبار ساقط بوده و به آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • جلسه بازگشایی پاکتهای واصله از سوی متقاضیان شرکت در مزایده رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25در محل شرکت به نشانی فوق‌الذکر برگزار خواهد شد. حضور شرکت کنندگان در مزایده یا نماینده ایشان در جلسه مذکور با ارائه رسید آزاد است.
  • آخرین مهلت برای تسلیم پاکتهای دربسته (الف) و (ب) و (ج) مذکور، تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 می باشد.
  • آپارتمان عرضه شده با وضع موجود به فروش می‌رسد و بازدید از آن و رؤیت مدارک مربوطه الزامی است.
  • شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله اطلاع و قبول تمامی ضوابط و شرایط مزایده می‌باشد و صرف شرکت در مزایده حقی را برای متقاضیان خرید ایجاد ننموده و شرکت در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است.
  • هزینه آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می‌باشد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

 

تلفن های تماس: 26764006(021) داخلی‌های 101، 102 و 104

 

 

نحوه دریافت ثمن معامله از برنده نهایی مزایده به شرح جدول ذیل است:
هنگام عقد قرارداد هنگام تحویل واحد هنگام انتقال سند
30% 50% 20%

 

مورد مزایده پلاک ثبتی قیمت پایه (ریال) توضیحات
یک دستگاه آپارتمان مسکونی به مساحت 188/20 مترمربع در طبقه اول شرقی دارای سند شش دانگ 35/18118 138.000.000.000 ریال احداثی در ساختمان 9 واحدی با 2 طبقه زیرزمین، دارای استخر، سونا و جکوزی، آسانسور، سالن ورزشی. دارای 2 پارکینگ و یک باب انباری