در روز سه شنبه مورخ 1400/06/02 مراسم تجلیل از جناب آقای مهندس ضیایی عضو سابق هیئت مدیره شرکت آتیه سازان صنعت و معدن و مراسم معارفه جناب آقای مهندس مهری عضو جدید هیئت مدیره در شرکت آتیه دماوند و با حضور جمعی از مدیران محترم مجموعه صورت پذیرفت.