• image
  • image
  • image
  • image
  • image

مشخصات پروژه

نام پروژه : نوسازی شعبه سبزوار

مساحت زیربنا : 1000مترمربع

نوع پروژه : امانی

مشاور : شرکت سطح و صنعت

کارفرما : شرکت آتیه سازان صنعت و معدن

مدت اجرا : 8 ماه

موقعیت جغرافیایی