خورشید زمینی خدا یا زهرا
ای زینت نام مصطفی یا زهرا
مدح تو همین بس که شدی تا محشر
همتای علی مرتضی یا زهرا
میلاد فاطمه زهرا (س)  مبارک باد.

درروز تولد بانوی عالم طی مراسمی جناب آقای مهندس گندمی از بانوان محترم شرکت جهت تلاش بی وقفه در پیشبرد اهداف شرکت تقدیر و تشکر بعمل آوردند.ایشان مقام زن را مقام وصف ناشدنی اعلام کردند و فرمودند تمامی جامعه باید قدردان زحمات زنان و مادران این سرزمین باشند.

  • image