در روز پنج شنبه مورخ یکم اسفند ماه نمایندگان محترم بانک صنعت و معدن بهمراه سرپرست محترم کارگروه بازدید ، جناب آقای مهندس پناهنده از پروژه گرمسار بانک صنعت و معدن بازدید بعمل آوردند.