در روز شنبه مورخ 97/11/10جناب آقای مهندس گندمی مدیر عامل شرکت به همراه جمعی از همکاران از مامورسرای شهرستان ارومیه بازدید بعمل آوردند.این مامورسرا در دو واحد با متراژهای 100 مترمربع و 92 مترمربع در فلکه بهداری اول بلوار آزادگان پلاک 20 واقع گردیده است.