در روز چهارشنبه مورخ 98/03/08 جناب آقای مهندس پناهنده بهمراه جناب آقای مهندس گندمی از محل اجرای پروژه  و همچنین کارگاه ساخت اسکلت فلزی در شهرک صنعتی شهرکرد بازدید بعمل آوردند و در روند اجرای کار قرار گرفتند.

image
image
image
image
image
image