بازدید جناب آقای مهندس گندمی مدیرعامل مجموعه از پروژه شهرستان بیرجند

در تاریخ 94/09/17 جناب آقای مهندس گندمی مدیر عامل مجموعه ، از پروژه در حال ساخت شهرستان بیرجند بازدید نمودند.

پروژه در زمینی به مساحت 525 مترمربع در بلوار شهید مدرس ، نبش کوچه مدرس 46 واقع گردیده است.ساخت پروژه مذکور از تاریخ 96/05/25 در 5 طبقه با زیربنای 1780 مترمربع آغاز گردیده است.