بازدید جمعی از همکاران شرکت آتیه سازان از غرفه بانک صنعت و معدن در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک.بانک صنعت و معدن به همراه شرکت های تابعه خود شامل شرکت های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، شبکه صرافی صنعت و معدن، کارگزاری صنعت و معدن و لیزینگ صنعت و معدن در این نمایشگاه توانمندی و فعالیت های تخصصی خود در حوزه های تولید و صنعت را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد و همچنین شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی نیز لیست تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید داخل را در این نمایشگاه اعلام داشت .