درتاریخ 11 اردیبهشت اعضای محترم بانک بهمراه جناب آقای مهندس گندمی از شعبه فعلی بانک صنعت و معدن در شهرستان سمنان و املاک پیشنهادی جهت جابجایی شعبه بهمراه رییس محترم بانک صنعت و معدن شعبه سمنان بازدید بعمل آوردند.