در روز پنجشنبه مورخ 98/03/23 جناب آقای مهندس پناهنده رییس محترم هییت مدیره بهمراه مدیر محترم فنی شرکت آتیه سازان صنعت و معدن به همراه ومدیر پروژه از پروژه بانک صنعت و معدن شهر ساری بازدید بعمل آوردند.

پروژه فوق الذکر به زودی تحویل موقت می گردد.

بازدید ساری
بازدید ساری
بازدید ساری
بازدید ساری
بازدید ساری
بازدید ساری