مدیرعامل شرکت آتیه سازان صنعت و معدن از پروژه احداث بانک صنعت و معدن شعبه اراک بازدید کرد.
صبح روز شنبه نهم اردیبهشت‌ماه 1402، آقای مهندس صابری، مدیرعامل شرکت آتیه سازان صنعت و معدن با همراهی مدیر فنی شرکت و مدیرپروژه از پروژه احداث بانک صنعت و معدن شعبه اراک بازدید بعمل آورد.
وی از شعبه، سرپرستی، سالن جلسات، پارکینگ، فضاهای اداری و مهمان‌سرا دیدن کرد و از نزدیک در جریان مسائل فنی و اجرایی قرار گرفت.

بازدید از شعبه اراک بانک صنعت و معد
بازدید از شعبه اراک بانک صنعت و معد