در تاریخ 98/2/11 اعضای محترم بانک به همراه جناب آقای مهندس گندمی از املاک واقع در شاهرود جهت خریداری و راه اندازی بانک صنعت و معدن بازدید بعمل آورند.