مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آتیه سازان صنعت و معدن،درناریخ 1397/08/12 با حضور اعضاء محترم هیئت مدیره و نمایندگان سهامداران شرکت برگزار شد.

در این مراسم آقای مهدی گندمی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت معرفی شدند.

پیش از ایشان آقای سعید احسانی مدیر عامل شرکت بودند.